Slide trang trongSlide trang trong

Bạn đang ở đây

Thông tin diện tích cho thuê

Diện tích cho thuê   |   08/08/2016

Tổng diện tích một mặt sàn văn phòng 1200 m2, Nam Cường Building cung cấp các diện tích cho thuê linh hoạt tối thiểu từ 100 m2 trở lên và không giới hạn diện tích tối đa tùy theo nhu cầu thuê của khách hàng. Cách bố trí mặt bằng mở như vậy tạo điều kiện cho các khách hàng có thể tự quy hoạch không gian văn phòng của mình một cách phù hợp và hiệu quả nhất.Bài viết khác

tin thue a

tin thue a