Slide trang trongSlide trang trong

Bạn đang ở đây

Diện tích cho thuê

Báo giá cho thuê phòng họp tại tòa nhà văn phòng Nam Cường Building

Báo giá cho thuê phòng họp tại tòa nhà văn phòng Nam Cường Building

Posted date 20/06/2019
1.      Dịch vụ cung cấp có thu phí:   a)      Cho thuê Hội trường/phòng họp/phòngkhách và các dịch vụ tiệních đi kèm;b)      Cho thuê dịch vụ An ninh, Vệ sinh công nghiệp...   2.      Đối tượng phục vụ:a)      a) Đối tác/khách hàng đang thuêVP tại Tòa nhà Nam Cường;b)      b) Đối tác/khách hàng bên ngoài (không thuê VP tại Tòa nhà Nam Cường).

Chi tiết

Thông tin diện tích cho thuê

Posted date 20/06/2019

Chi tiết