Slide trang trongSlide trang trong

Bạn đang ở đây

Diện tích thuê

Đăng ký đặt thuê vị trí văn phòng cuối cùng tại tầng 10

Đăng ký đặt thuê vị trí văn phòng cuối cùng tại tầng 10

Posted date 18/02/2018
Thuê văn phòng tại tầng 10, toà nhà Nam Cường building

Chi tiết

tin thue a

Posted date 18/02/2018
tin thue a

Chi tiết

Diện tích văn phòng trống tháng 8/2016

Diện tích văn phòng trống tháng 8/2016

Posted date 18/02/2018
Diện tích văn phòng trống tháng 8/2016

Chi tiết

Thông tin diện tích cho thuê

Posted date 18/02/2018

Chi tiết